ImpulsVic
Contractació de la instal·lació de climatització i renovació d'aire i de la instal•lació contra incendis del projecte “Vit, Espai d’integració digital”, Centre de difusió, formació i promoció de les noves tecnologies.
Verificar