des de de
  fins a de


Organisme Autònom de Fires i Mercats (OFIM) Carrer Historiador Ramon
d'Abadal i de Vinyals, 5, 2ª
08500 Vic
Tel. 938833100 / Fax 938832626 firesimercats@vic.cat www.vic.cat

Contractació dels serveis de de direcció artística del Mercat de Música Viva de Vic per a les edicions 2015, 2016 i 2017.
 • Estat:
  Formalització del contracte
 • Data de publicació de l'adjudicació :
  02/02/2015 10:56 (GMT+01:00)
 • Obtenir informació:
  Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic C. Historiador Ramon D'Abadal i Vinyals, 5, 2a 08500 Vic - Telèfon: 938833100
 • Contratació / licitació:
  Sense lots
 • Garantia provisional:
  no se n'exigeix
 • Valor estimat del contracte (IVA exclòs):
  135.000,00 €
 • Import IVA:
  28.350,00 €
 • Termini d'execució:
  36 mesos (01/01/2015 al 31/12/2017)
 • Plec de clàusules administratives particulars:
 • Altres documents:

<< Tornar a la llista Verificar Registre de publicació